Scroll to top

Vandaag mocht het Sqriba team een college geven over schrijven op de Universiteit Leiden ( Faculty of Social and Behavioral Sciences / Centre for Learning Problems and Impairments). Het college was een onderdeel van de cursus: Leerproblemen: Signalering en Interventie.

Uitleg over Sqriba Leiden

Universiteit Leiden faculteit sociale wetenschappen

In deze cursus komen kernthema’s op het gebied van leerproblemen aan bod. In de colleges wordt aandacht besteed aan de achtergrond en oorzaken van leerproblemen, het signaleren en diagnosticeren van leerproblemen en het (belang van het) bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulp en interventies aan leerlingen met leerproblemen. Studenten maken kennis met protocollen om leerproblemen te signaleren, diagnostische instrumenten om leerproblemen vast te stellen en interventies om leerproblemen aan te pakken.

De inhoud van dit specifieke college ging over schrijven. Hoe herken je leerproblemen met schrijven en aan welke voorwaarden moet worden voldaan om goed te kunnen schrijven. De schrijfrichting, zithouding, papierligging en pengreep kwamen o.a. de orde. Verschillende onderwerpen die ook in de Sqriba schrijfrobot verwerkt zijn. Speciale aandacht was er voor de criteria van een persoonlijk handschrift. Deze criteria zijn:

Sqriba college klas Leiden

1. Leesbaarheid !
2. Regelmatigheid van richting
3. Regelmatigheid van grootte
4. Regelmatigheid van ruimte
5. Regelmatigheid van lettervormen
6. Tempo

Door goed naar deze criteria te kijken bij het schrijfonderwijs en rekening te houden met alle schrijfvoorwaarden is het mogelijk om leerproblemen te signaleren en te interveniëren. De Sqriba kan daar goed bij helpen. Er was ook aandacht voor nieuwe technologie (zoals de Sqriba) en de impact die nieuwe technologie heeft bij het aanleren van motorische vaardigheden. Actuele onderwerpen werden besproken, zoals bijvoorbeeld de vraag of handschriftonderwijs nog van belang is in deze tijd van digitalisering. Natuurlijk vinden wij van wel want schrijven met de hand:

Sqriba College Leiden

a. Stimuleert het brein (Berninger e.a. 2009)
b. Is goed voor de fijne motorische ontwikkeling (Spitzer, 2014, 2016)
c. Schrijven structureert je gedachten (Muëller, Oppenheimer, e.a. 2014)
d. Is goed voor het geheugen (diepte leren) en het leren van nieuwe talen (Peverley, 2007)
e. De kwaliteit van het leren lezen en stellen wordt beter (Grunsven, 2013)
f. Schrijven levert meer ideeën op (Berninger , 2010)

De les was heerlijk initiatief met veel vragen en opmerkingen. Meer dan 90 studenten woonden het college bij en konden na afloop de Sqriba zelf uitproberen. Graag willen we Mw. Sikkema-De Jong en Mw. Swart bedanken voor de uitstekende facilitering en ontvangst en Mw. Sabrine van Everdingen voor de hulp bij de voorbereiding.

Sqriba team Leiden Universiteit

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *