Scroll to top

Een vlot en leesbaar handschrift.

Handschriftonderwijs is juist van groot belang in het digitale tijdperk.

Leraren van basisscholen komen regelmatig met de vraag of het nog zin heeft om een nieuwe schrijfmethode aan te schaffen. Werken op de laptop wordt immers steeds belangrijker. De Steve-Jobs scholen maken die omslag al: zij gaan soms helemaal voor onderwijs op tablet, iPad en laptop. Is leren schrijven in de toekomst dan nog wel nodig?

Het is fijn te bedenken dat de mens apparaten en technieken tot zijn beschikking heeft gekregen, die het leven vergemakkelijken en veraangenamen en dat onze eigen fysieke mogelijkheden vele malen groter zijn geworden. Maar de evolutie van techniek en communicatieve media is veel en veel sneller gegaan dan de evolutie van het brein van de mens zelf.

Schrijven structureert je gedachten

Zowel het inprenten en onthouden van letters, als het inprenten en onthouden van woorden gaat veel effectiever wanneer je met de hand schrijft dan wanneer je typt. Je slaat het motorisch proces van een letter- en woordbeeld namelijk op in je geheugen (James & Engelhardt 2013; Francken, 2013).

Psychologe Virginia Berninger (2009) stelde vast, dat kinderen en studenten in teksten meer ideeën produceren en in meer samenhangende zinnen formuleren als ze met de hand schrijven. Als het gaat om kale kennis (het reproduceren van feiten, notulen, afspraken) is dat verschil er nauwelijks, maar als het gaat om
diepteleren is er een groot verschil. Studenten die met de hand aantekeningen maken tijdens colleges blijken beduidend hogere resultaten te halen als het gaat om inzichtzaken (zelfs al lezen ze hun aantekeningen niet meer door). Schrijven met de pen gaat wel langzamer – wat een nadeel lijkt, maar het voordeel is dat het dwingt tot samenvatten en dat je onderscheid leert maken tussen hoofd- en bijzaken. Schrijven structureert je gedachten. Het gebruik van een laptop lokt uit tot bijna woordelijk en gedachteloos mee typen met wat de leraar of de docent zegt. Zeker als de schrijver zeer snel en automatisch typt. Als typen juist veel aandacht vraagt, kost de handeling zelf veel tijd en dat leidt dan af van de inhoud van de lesstof. Geautomatiseerd schrijven (dat wil zeggen, niet meer hoeven nadenken over het bewegingsspoor) lokt uit om keuzes te maken en de essentie uit de stof weer te geven. Reden voor een aantal docenten aan Amerikaanse en Nederlandse universiteiten om alleen nog maar met pen en papier aantekeningen te laten maken tijdens colleges (Sommer, 2016).

Het leren van een handschrift draagt bij aan een complexere fijn-motorische ontwikkeling. Bovendien is een handschrift heel persoonlijk. Handschriftonderwijs kan zo op de basisschool een belangrijke opvoedkundige waarde hebben. De kinderen leren focussen en zich te concentreren. Kinderen leren reflecteren op wat ze hebben geschreven en hoe; ze leren hun werk te verbeteren. Het zien van een mooi resultaat draagt bij aan de groei van een goed zelfgevoel. Fijn om iets moois en persoonlijks gemaakt te hebben!

[Bron: mw. Sabrine van Everdingen, Jaargang 14 – nummer 2 / 2017 • Veerkracht]

Workshop leesbaar en vlot schrijven

Een leesbaar en vlot handschrift aanleren vereist bepaalde vaardigheden en kennis, vooral van leraren van de basisschool. Om deze reden organiseren Sqriba en OBS De Boeier in Lelystad een workshop leesbaar en vlot schrijven op 8 mei met een verrassend programma. Verschillende technieken en methoden zullen aan bod komen. Veel aandacht zal er zijn voor de schrijfvoorwaarden. Uiteraard zal er ook een demonstratie zijn van de Sqriba schrijfrobot.

De aanvang is om 14.45 op OBS de Boeier, Karveel 49-19, 8242 VS, Lelystad. Na afloop is er ook de mogelijkheid om na te praten en vragen te stellen.

Vanwege de voorbereiding vragen wij of u zicht wilt aanmelden via onderstaand formulier.

Tot woensdag 8 mei 2019, u bent van harte welkom!

[contact-form-7 404 "Not Found"]

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *