Scroll to top

Verandert de rol van de juf en de meester? In de afgelopen jaren is er door technologie veel verandert. Wanneer je zo’n 30 jaar geleden een werkstuk moest maken over een onderwerp was er vaak maar één mogelijkheid. Het bezoeken van de plaatselijke bibliotheek. Met veel geluk vond je er een (vaak) verouderd boek en dat was het dan. Bij het leren van een nieuwe taal was de uitspraak van de leraar de enige referentie. Soms gebeurde het dat je een rekensom niet snapte en was de enige optie om te wachten tot de volgende les. Hopelijk was de leraar zo vriendelijk om het nog een keer uit te leggen, waarbij je dan ook hoopte dat hij het vergeten was of het niet gezien had dat je niet had zitten opletten bij de eerste uitleg.

Kennistoegang door het internet

Op dit moment in 2019 is die situatie van 30 jaar geleden niet meer voor te stellen. Informatie over elk onderwerp is vindbaar binnen enkele seconden. Tien jaar geleden alleen met de computer, maar nu vanaf elke plek en op elk moment met de smartphone. Daarbij is niet één bron beschikbaar maar vele bronnen met Wikipedia als hofleverancier van kennis. Het voordoen van een staartdeling uitrekenen is binnen enkele seconden mogelijk via Youtube en er is de mogelijkheid om een taal te leren met keuze uit vele apps. Je kan wel stellen dat als je wilt leren je ook alles kan leren, zolang je maar toegang hebt tot het internet.

De juf, de meester en het internet

Ondanks dat 30 jaar geleden de kennis van de leraar autoriteit was, is de samenleving zo verandert dat ouders maar ook kinderen kritisch zijn geworden. Is die manier van rekenen wel goed, is dit niet veel handiger? Ouders hebben ook kennis gekregen van methoden, ook zij zijn binnen seconden bij allerlei didactische informatie en hanteren dat als de waarheid. De juf of de meester probeert methoden te handhaven die wel gemoderniseerd zijn maar vaak niet snel genoeg ten opzichte van het aanbod via internet. Er zijn veel progressieve leraren die juist het internet proberen toe te passen in de alledaagse lessen. Leerprogramma’s die via het internet worden aangeboden kunnen ondersteuning bieden. Het lijkt erop dat de juf of de meester steeds meer een organisator, coördinator maar vooral een motivator wordt.

De worsteling

Het is meer dan ooit een lastig vraagstuk want met de snelle technologie voortgang zijn er nogal wat vragen gekomen. 30 jaar geleden was het simpel. Je leerde op de basisschool: rekenen, taal, lezen en schrijven met aardrijkskunde en geschiedenis als aanvulling. Op de middelbare school kwamen daar wiskunde, natuur- en scheikunde, economie, biologie en vreemde talen bij. Maar dat was het dan ook wel. Technologie heeft veel overgenomen en het technologie-aanbod groeit met de dag. Waar moet onderwijs uit bestaan wanneer er zoveel nieuwe mogelijkheden zijn.

Zin van onderwijs

Wat voor zin heeft het om een vreemde taal te leren? De aankomende generatie translators zullen het feilloos vertalen op een manier waarin je een gewoon gesprek voert. Waarom moet je de hoofdstad van een land nog weten, als je in 2 seconden de vraag kan laten beantwoorden door je telefoon? Deze vragen zijn niet nieuw, ook 40 jaar geleden was er de discussie over het nut van een staartdeling, toen rekenmachines algemeen beschikbaar kwamen. Je kan bij elk onderwerp wat nu aangeleerd wordt je afvragen of het nog zin heeft want de voortschrijdende technologie lijkt overal een antwoord op te hebben. Krampachtig houden we vast ons huidig systeem omdat het onze enige juiste referentie is maar stiekem beseffen we ook wel dat we aan de vooravond van een onderwijsrevolutie staan.

Kennis en vaardigheden

Op school doe je niet alleen kennis op. Je leert ook vaardigheden. Sociale vaardigheden bijvoorbeeld. Maar ook motorische vaardigheden zoals schrijven en handenarbeid. Leren plannen is ook een goed voorbeeld. Het op school zijn en tot de groep behoren vormt je, vaak met invloed op je hele verdere leven. Op dit moment zien we al een verschuiving in sociale vaardigheden door het gebruik van social media maar ook door game communities. Het is de vraag hoe prominent deze technologie ons leven zal gaan beïnvloeden. Het vermoeden is namelijk heel erg veel.

Vaardigheden

Andere vaardigheden zijn tot nu toe altijd voorbehouden geweest aan een persoon die ‘iets’ voordoet. Veelal in het beroepsonderwijs, maar ook buiten de school zoals een muziekinstrument leren bespelen of een bepaalde sport. Schrijven was de uitzondering op de basisschool. Deze vaardigheid leer je op de basisschool omdat het ook een basisvaardigheid is. Hier kan men ook de vraag stellen of schrijven nog wel nodig is want later doen we toch alles met de stem of het toetsenbord? Net zoals je, je ook afvragen of je nog hoofdsteden moet kennen, want ze zijn immers in een paar klikken te vinden op het internet. En is lezen dan nog belangrijk want google kan toch ook alles voorlezen?

Schrijven

Hoe belangrijk is schrijven nu nog en vooral hoe belangrijk is het in de toekomst? Want ja van schrijven weten we inmiddels wel dat bij een goed en vlot handschrift je er sneller door leert, beter dingen kan onthouden, je er sneller van gaat lezen en nog een flink aantal andere voordelen. Bovendien stelt het een ieder in staat om informatie te structureren en te onthouden zonder dat er ook maar elektriciteit nodig is. De onderwijsrevolutie die gaande is zal ongekende mogelijkheden gaan bieden om kennis en vaardigheden te leren. Dat is echter alleen mogelijk wanneer je bepaalde referenties bezit en daarmee basiskennis en basisvaardigheden. Om een nieuwe taal te leren is de referentie naar de moedertaal nodig en dus zal lezen, spelling en taal altijd een basisvaardigheid blijven. Voor schrijven is dit niet anders, waarbij schrijven wellicht nog wel een extra basis geeft op het gebied van fijne motoriek.

Een basis

Dat basiskennis en basisvaardigheden aangeleerd moeten worden lijkt evident, en dat nieuwe technologie ons in staat zal stellen om dit snel en makkelijk uit te breiden is een niet te stoppen proces wat exponentieel zal versnellen. Met Sqriba wordt ook geprobeerd om versnelling en gemak te creëren in het leren van een basisvaardigheid, namelijk schrijven! Innovatieve technologie kan immers ook basisvaardigheden aanleren aan kinderen die geen mogelijkheid hebben om van een juf of meester te leren. Hebben ze de basis, dan kunnen ook zij immers hun kennis en vaardigheden vergroten met alle nieuwe technologie die ons nog staat te wachten. Want wat heb je bijvoorbeeld aan een een nog grotere en betere encyclopedie als je niet kan lezen?

Verandert de rol van de juf en de meester?

Nieuwe technologie zal de rol van de juf en meester zeker veranderen. Bij het aanleren van basiskennis en basisvaardigheden zullen de juf en de meester misschien nog wel een grotere rol krijgen. Er zal in de toekomst veel meer in kortere tijd geleerd kunnen worden. Innovaties volgen elkaar in rap tempo op en het zal een nieuwe aanpak vereisen om ‘onze’ juffen en meesters in staat te stellen deze goed toe te passen.

Post a Comment

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *